Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Modriči

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za ugalj

27.01.2016.

Predsjednik Osnovnog suda u Modriči Vinko Miladinović donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 086-0-Su-15 000 009 od 27.01.2016. godine, kojom se prihvata Preporuka Komsije za javnu nabavku broj 086-0-Su-15-000 009 od 22.01.2015. godine i Ugovor za nabavku uglja dodjeljuje se ponuđaču DOO INTER-COM iz Zenice.

 

Odluku o izboru najpoboljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda možete pogledati u prilgu. godine.

 


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh