• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Modriči

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Sudska pisarnica

  U pisarnici Osnovnog suda u Modriči obavljaju se sledeći poslovi:

  • prijem pismena i izdavanje potvrde o primljenom pismenu,
  • formiranje i ažuriranje sudskih predmeta, kontrola kretanja sudskih spisa,
  • otpremanje pošte,
  • dostavljanje predmeta višem sudu po žalbi,
  • deponovanje spisa u arhivu i uništavanje bezvrijednog registarskog materijala,
  • ovjera javnih isparava Apostille pečatom,
  • ovjera ugovora o otkupu stana,
  • izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima sud vodi evidenciju

  Sudska pisarnica smještena je u prizemlju u sobi broj 1, a kontakt telefon je 053/820-160 ili telefon 053/812-139 lok. 103

  427 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1