• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Modriči

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Žalbe na sudske odluke

  Žalbe na sudske odluke

  Prijem žalbi na odluke Osnovnog suda u Modriči vrši se svaki radni dan od 07:30 do 13:00 časova u prijemnoj kancelariji, prizemlje, soba broj 1.

  Stranka u postupku koja nije zadovoljna sudskom odlukom može uložiti žalbu nakon što joj je pismena sudska odluka dostavljena.

  Sudska odluka sadrži pouku o pravnom lijeku u kojem je naznačen rok za podnošenje žalbe na sudsku odluku. Sud primjerak žalbe dostavlja protivnoj strani koja u roku od 8 dana od dana prijema može dostaviti odgovor na žalbu.

  Cjelokupan spis predmeta se dostavlja Okružnom sudu u Doboj, koji je od tog trenutka nadležan za taj predmet.

  400 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1