Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Modriči

mail print fav manja slovaveca slova

Žalbe na sudske odluke

Prijem žalbi na odluke Osnovnog suda u Modriči vrši se svaki radni dan od 07:30 - 13:00 časova u prijemnoj kancelariji, prizemlje, soba broj 1.

Stranka u postupku koja nije zadovoljna sudskom odlukom može uložiti žalbu nakon što joj je pismena sudska odluka dostavljena. Sudska odluka sadrži pouku o pravnom lijeku u kojem je naznačen rok za podnošenje žalbe na sudsku odluku. Sud primjerak žalbe dostavlja protivnoj strani koja u roku od 8 dana od dana prijema može dostaviti odgovor na žalbu. Cjelokupan spis predmeta se dostavlja Okružnom sudu u Doboj, koji je od tog trenutka nadležan za taj predmet.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh