Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Modriči

Aktuelnosti

   1 - 6 / 30  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Osnovni sud u Šamcu počinje sa radom 1. marta 2021. godine

Osnovni sud u Šamcu počinje sa radom 1. marta 2021. godine

Osnovni sud u Šamcu počinje sa radom 1. marta 2021. godine. Vlada Republike Srpske je na 109. sjednici održanoj 18.02.2021. godine donijela Odluku o ispunjenosti uslova za početak rada Osnovnog suda u Šamcu.

Sedmica sudske nagodbe

Sedmica sudske nagodbe

Od 21. septembra do 2. oktobra u Osnovnom sudu u Modriči provešće se aktivnost "Sedmica sudske nagodbe".

31.08.2020.

Odluka o liberalizaciji vezano za organizaciju rada u Osnovnom sudu u Modriči

Odluka o liberalizaciji vezano za organizaciju rada u Osnovnom sudu u Modriči

Predsjednik Osnovnog suda u Modriči je dana 05.05.2020. godine donio Odluka o liberalizaciji vezano za organizaciju rada u Osnovnom sudu u Modriči za vrijeme trajanja vanredne okolnosti uzrokovane virusom COVID 19 (korona virus) u Bosni i Hercegovini.

05.05.2020.

Ispravka i dopuna spiska zaposlenih o rasporedu rada

Ispravka i dopuna spiska zaposlenih o rasporedu rada

Dana 25.03.2020. godine Predsjednik Osnovnog suda u Modriči je donio Ispravku i dopunu spiska zaposlenih o rasporedu rada i dežurstva u Osnovnom sudu u Modriči za vrijeme trajanja vanredne situacije uzrokovane pojavom širenja COVID-19 (Corona) virusa broj 086-0-Su-20-000 294 od 23.03.2020. godine.

25.03.2020.

Odluka o organizaciji rada za vrijeme trajanja vanredne situacije i spisak zaposlenih o rasporedu rada

Odluka o organizaciji rada za vrijeme trajanja vanredne situacije i spisak zaposlenih o rasporedu rada

Predsjednik Osnovnog suda u Modriči donio je dana 23.03.2020. godine novu Odluka o organizaciji rada za vrijeme trajanja vanredne situacije uzrokovane pojavom širenja COVID-19 (Corona) virusa i Spisak zaposlenih o rasporedu rada i dežurstva u Osnovnom sudu u Modriči za vrijeme trajanja vanredne situacije uzrokovane pojavom širenja COVID-19 (Corona) virusa.

23.03.2020.

Odluka o organizaciji rada za vrijeme trajanja vanredne situacije

Odluka o organizaciji rada za vrijeme trajanja vanredne situacije

Dana 17.03.2020. godine predsjednik Osnovnog suda u Modriči donio je odluku broj: 086-0-Su-20-000 286 kojom se reguliše rad Osnovnog suda u Modriči za vrijeme trajanja vanredne situacije uzrokovane pojavom širenja COVID-19 (Corona) virusa.

17.03.2020.

   1 - 6 / 30  >