Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Modriči

 

POR_LBL_ADRESAR_INS_TITLE

POR_LBL_VRSTA_INSTITUCIJE
POR_LBL_NAZIV_INSTITUCIJE
POR_LBL_ENTITET
 

 

POR_REZULTATI_PRETRAGE

print
> Osnovni sud u Modriči

Naziv suda : Osnovni sud u Modriči

Predsjednik suda : Zina Halilović

Zamjenik predsjednika suda : Renata Stojanović-Kuzmanović

Podpredsjednici suda :

Adresa : Cara Lazara 3, 74480 Modriča

Telefon : 053 812 139 - centrala

Telefon : 053 812 472 - referent za opšte poslove

Telefon : 053 820 160 - pisarnica

Telefaks : 053 820 160 - pisarnica

Elektronska pošta : ossud-modrica@pravosudje.ba

Web stranica : www.ossud-modrica.pravosudje.ba

Radno vrijeme : 07:00 - 15:00

Primanje stranaka : 07:30 - 13:00

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, Uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka; Uvjerenje da im stanovi nisu u sporu; Uvjerenje o imovnom stanju; Uvjerenje za ostavinski postupak; Sve druge vrste potvrda i zahtjeva.

Osoba za odnose s javnošću : Dejan Kozlica

Kontakt telefon za odnose s javnošću : 053 812 472

Kontakt e-mail za odnose s javnošću : dejan.kozlica@pravosudje.ba