Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

Uspješno okončana multi-institucionalna obuka usmjerena na suzbijanje korupcije

VSTV BiH kroz Projekat „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“ u saradnji sa Centrom za obuku Obavještajno - sigurnosne agencije BiH i drugim učesnicima edukacijsko koordinacijskog foruma za saradnju u oblasti edukacije, organizovalo je zajedničku međuagencijsku obuku

10.12.2019.

Nulta tolerancija prema seksualnom i rodno zasnovanom uznemiravanju

Napredna obuka za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u BiH u organizaciji Atlantske inicijative održana je 6. decembra u Sarajevu.

09.12.2019.

Obilježen Međunarodni dan volontera 06.12.2019.

Održana završna konferencija Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH- druga faza (Projekat ICEA) 05.12.2019.

Finansijske istrage - Održan dvodnevni radni sastanak ekonomskih stručnjaka 04.12.2019.

Rezultati aktivnosti „Unutrašnja reorganizacija poslovnih procesa u sudovima“ u okviru Projekta ICEA predstavljeni na radionici i okruglom stolu u Sarajevu 04.12.2019.

3. decembar Međunarodni dan osoba sa invaliditetom 03.12.2019.

više

Dokumenti VSTV-a BiH na engleskom jeziku
Unapređenje rodne jednakosti u pravosuđu