Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Modriči

 

   1 - 6 / 63  >

Prikazani rezultati su sortirani prema preddefinisanom prioritetu i datumu objave vijesti
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Obavještenje o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Obavještenje o izboru

Predsjednik Osnovnog suda u Modriči donio je dana 28.06.2019. godine Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Obavještenje o izboru za nabavku peleta putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, broj: 086-0-Su-18-000 380.

28.06.2019.

Odluka o usvajanju žalbe

Odluka o usvajanju žalbe

Predsjednik Osnovnog suda u Modriči donio je dana 20.06.2019. godine Odluku o usvajanju žalbe ponuđača i ispravki tenderske dokumentacije za nabavku peleta putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, broj: 086-0-Su-19-000 380 od 04.06.2019. godine.

20.06.2019.

Odluka o izboru kandidata

Odluka o izboru kandidata

Predsjednik Osnovnog suda u Modriči je dana 14.06.2019. godine donio odluku o izboru kandidata na radno mjesto daktilografa-zapisničara i referenta za upravljanje predmeta, izvršenja kazni i arhivara broj: 086-0-Su-19-000 347 u vezi javnog konkursa broj: 086-0-Su-19-000 347 od 17.05.2019. godine.

19.06.2019.

Zapisnik o održanom testiranju i Rang lista kandidata

Zapisnik o održanom testiranju i Rang lista kandidata

Komisija za provjeru stručnih i radnih sposobnosti kandidata za radno mjesto daktilogra-zapisničar i referenta za upravljanje predmeta, izvršenja kazni i arhivara održala je 12.06.2019. godine testiranje prijavljenih kandidata po konkursu objavljenom u Glasu Srpske dana 22.05.2019. godine.

13.06.2019.

Izvještaj o radu suda za period 01.05 - 31.05.2019. godine

Izvještaj o radu suda za period 01.05 - 31.05.2019. godine

Izvještaj o radu Osnovnog suda u Modriči za period 01.05 - 31.05.2019. godine

05.06.2019.

Pravila o sprovođenju provjere radnih i stručnih sposobnosti, rada na računari i intervjua za radno mjesto daktilograf-zapisničar i referenta za upravljenje predmetima, izvršenja kazni i arhivara

Pravila o sprovođenju provjere radnih i stručnih sposobnosti, rada na računari i intervjua za radno mjesto daktilograf-zapisničar i referenta za upravljenje predmetima, izvršenja kazni i arhivara

Dana 24.05.2019. godine predsjednik Osnovnog suda u Modriči utvrdio je Pravila o sprovođenju provjere radnih i stručnih sposobnosti, rada na računaru i intervjua za radno mjesto daktilografa-zapisničara i referenta za upravljanje predmetima, izvršenja kazni i arhivara broj: 086-0-Su-19-000 347 od 24.05.2019. godine u vezi objavljenog javnog konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno radno vrijeme daktilografa-zapisničara i referenta za upravljanje predmetima, izvršenja kazni i arhivara.

24.05.2019.

   1 - 6 / 63  >

Povratak na vrh