Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Modriči

mail print fav manja slovaveca slova

Izvještaj o radu suda za period 01.01 - 30.06.2018. godine

Podaci iz izvještaja o radu Osnovnog suda u Modriči u periodu 01.01 - 30.06.2018. godine su sledeći:

  • ukupan broj predmeta koji su bili u radu iznosi 24.838
  • broj riješenih predmeta iznosi 3.927
  • broj neriješenih predmeta iznosi 20.911
  • broj predmeta koji su primljeni u toku 2018. godine iznosi 2.679
  • broj predmeta koji su preneseni iz 2017. godine iznosi 22.159

Detaljan izvještaj o radu Osnovnog suda u Modriči za period 01.01 - 30.06.2018. godine možete naći u dijelu Prateći dokumenti.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Sedmica sudskog poravnanja - nagodbe

01.11.2017.

Poštovani,

Ovim putem želimo da Vas informišemo o provođenju "Sedmice sudskog poravnanja" u Osnovnom sudu u Modriči.

Koristimo priliku obavijestiti javnost i pozvati stranke da se aktivno uključe u rješavanju sudskih sporova mirnim putem, ostvarujući na taj način brzo rješavanje sporova i smanjivanje troškova u istim.

Detaljne informacije o provođenju aktivnosti "Secmica sudskog poravnanja" možete vidjeti preuzimanjem dokumenta koji se nalaze u prilogu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Rezultati provjere radnih sposobnosti u kucanju, radu na kompjuteru i intervju daktilografa-zapisničara Osnovnog suda u Modriči

08.04.2015.

U Osnovnom sudu u Modriči 08.04.2015. godine izvršena je provjera radnih sposobnosti u kucanju, radu na kompjuteru i intervju.

Najbolje rezultate je pokazao kandidat Denis Grabovac iz Modriče.

U prilogu se nalazi Zapisnik Komisije za prijem daktilografa-zapisničara i Rang lista kandidata.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Obavještenje u vezi održavanja provjere radnih sposobnosti u kucanju, radu na kompjuteru i intervju daktilografa-zapisničara Osnovnog suda u Modriči

06.04.2015.

Obavještavamo Vas da će se provjera radnih i stručnih sposobnosti daktilografa povodom Javnog konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme Osnovnog suda u Modriči, broj: 086-0-Su-15-000 161 od 06.03.2015. godine obaviti 

08.04.2015. godine sa početkom u 10:00 sati

u sudnici za tonsko suđenje broj III soba broj 39 na drugom spratu zgrade Osnovnog suda u Modriči.

U prilogu možete da preuzmete Pravila o sprovođenju provjere radnih sposobnosti u kucanju, radu na kompjuteru i intervjua daktilografa-zapisničara Osnovnog suda u Modriči broj: 086-0-Su-15-000 196 od 06.04.2015. godine, Rješenje o imenovanju Komisije za provjeravanje stručnih i radnih sposobnosti kandidata za radon mjesto daktilograf-zapisničar u Osnovnom sudu u Modriči od 01.04.2015. godine i Zapisnik od 03.04.2015. godine sa sjednice Komisije za prijem daktilografa-zapisničara u vezi Javnog konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme Osnovnog suda u Modriči, broj: 086-0-Su-15-000 161 od 06.03.2015. godine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Zaposleni Osnovnog suda u Modriči prisustvovali radionici na temu “Upravljanje radnim vremenom”

Zaposleni u sudskoj upravi Osnovnog suda u Modriči prisustvovali su radionici na temu “Upravljanje radnim vremenom” koja je održana na Vlašiću u periodu od 3. do 4. decembra 2014. godine.

 

Radionici su prisustvovali predstavnici sudske uprave Općinskog suda u Mostaru, Općinskog suda u Tuzli, Općinskog suda u Sarajevu, Osnovnog suda u Prijedoru, Osnovnog suda u Zvorniku i Osnovnog suda u Modriči.

 

Cilj radionice je bio sticanje i poboljšavanje znanja i vještina iz oblasti upravljanja radnim vremenom, planiranja radnog vremena, procjena trenutnih sposobnosti i praksi koje se primjenjuju tokom rada, korištenje pravilne komunikacije sa strankama i osobljem, kao i upotreba savremenih tehnologija prilikom poslovanja.

 

Predavači koji su vodili radionicu su bili viši asistenti Ekonomskog fakulteta u Sarajevu g. Ljiljan Veselinović i g. Denis Berberović.

 

Radionicu je organizovao Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine u okvriu Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa koji finansiraju Kraljevina Norveška i Švedska.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Posjeta Ministrice pravde Vlade Republike Srpske Osnovnom sudu u Modriči

Ministrica pravde Vlade Republike Srpske, Gorana Zlatković 30.09.2014. godine posjetila je Osnovni sud u Modriči.

Za vrijeme posjete sudu obavila je razgovor sa predsjednikom Osnovnog suda u Modriči Zdenkom Vranjićem o načinima poboljšavanja rješavanja starih predmeta, kao i razgovor sa sudijama Osnovnog suda u Modriči u vezi rješavanja zaduženih predmeta.

Nakon toga, Ministrica pravde je obišla sve radnike Osnovnog suda u Modriči, prilikom čega je obavila razgovore sa njima o kvalitetu rada i uslovima za poboljšavanje rada.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh