Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Modriči

mail print fav manja slovaveca slova

Odluka o liberalizaciji vezano za organizaciju rada u Osnovnom sudu u Modriči

05.05.2020.

Predsjednik Osnovnog suda u Modriči je dana 05.05.2020. godine donio Odluka o liberalizaciji vezano za organizaciju rada u Osnovnom sudu u Modriči za vrijeme trajanja vanredne okolnosti uzrokovane virusom COVID 19 (korona virus) u Bosni i Hercegovini.

Navedenu Odluku možete pogledati u dijelu Prateći dokumenti.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Odluka

 

Ispravka i dopuna spiska zaposlenih o rasporedu rada

25.03.2020.

Dana 25.03.2020. godine Predsjednik Osnovnog suda u Modriči je donio Ispravku i dopunu spiska zaposlenih o rasporedu rada i dežurstva u Osnovnom sudu u Modriči za vrijeme trajanja vanredne situacije uzrokovane pojavom širenja COVID-19 (Corona) virusa broj 086-0-Su-20-000 294 od 23.03.2020. godine.

Navedeni dokument možete vidjeti u dijelu Prateći dokumenti.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh

 

Odluka o organizaciji rada za vrijeme trajanja vanredne situacije i spisak zaposlenih o rasporedu rada

23.03.2020.

Predsjednik Osnovnog suda u Modriči donio je dana 23.03.2020. godine novu Odluka o organizaciji rada za vrijeme trajanja vanredne situacije uzrokovane pojavom širenja COVID-19 (Corona) virusa broj: 086-0-Su-20-000 294 od 23.03.2020. godine i Spisak zaposlenih o rasporedu rada i dežurstva u Osnovnom sudu u Modriči za vrijeme trajanja vanredne situacije uzrokovane pojavom širenja COVID-19 (Corona) virusa broj: 086-0-Su-20-000 294 od 23.03.2020. godine.

Navedene dokumente možete pogledati u dijelu Prateći dokumenti.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Odluka o organizaciji rada za vrijeme trajanja vanredne situacije

17.03.2020.

Dana 17.03.2020. godine predsjednik Osnovnog suda u Modriči donio je odluku broj: 086-0-Su-20-000 286  kojom se reguliše rad Osnovnog suda u Modriči za vrijeme trajanja vanredne situacije uzrokovane pojavom širenja COVID-19 (Corona) virusa.

Navednu odluku možete pogledati u dijelu Prateći dokumenti.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Obavještenje o odgađanju ročita u Osnovnom sudu u Modriči u periodu od 16.03.2020. godine do 03.04.2020. godine

16.03.2020.

Na osnovu odluke predsjednika Osnovnog suda u Modriči broj: 086-0-Su-20-000 280 od 16.03.2020. godine u periodu 16.03 - 03.04.2020. godine odgađaju se sva zakazana ročišta u Osnovnom sudu u Modriči, izuzev onih ročišta za koja je zakonom propisano da su hitna ili neodložna.

Navedena odluka nalazi se u dijelu Prateći dokumenti.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Izvršena primopredaja imovine između Osnovnog suda u Modriči i Osnovnog suda u Šamcu

03.01.2020.

Dana 03.01.2020. godine izvršena primopredaja imovine između Osnovnog suda u Modriči i Osnovnog suda u Šamcu.

Primopredaji su potpisali predsjednik Osnovnog suda u Modriči Zina Halilović i predsjednik Osnovnog suda u Šamcu Zdenko Vranjić.

Osnovni sud u Šamcu počeo je sa radom od 01.01.2020. godine, ali zbog procesa imenovanja sudija od strane Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine i izbora novih radnika sve nadležnosti i radnje iz poslova Osnovnog suda u Šamcu i u daljem periodu obavljaće Osnovni sud u Modriči, dok se ne steknu uslovi za nesmetan rad Osnovnog suda u Šamcu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh